Term and Condition

Term and Condition ข้อกำหนดและเงื่อนไขของเว็บ Puss888

Term and Condition ทางเว็บมีสิทธิ์เมื่อใดก็ได้ในการแก้ไขกฎ เงื่อนไขการใช้งาน และเงื่อนไขการส่งเสริมการขาย เป็นความรับผิดชอบของคุณที่จะต้องทำความคุ้นเคยกับกฎ เงื่อนไขการใช้งาน และเงื่อนไขโปรโมชั่นปัจจุบันตลอดเวลา คุณรับทราบและตกลงว่าการใช้ Puss888 ต่อไปถือว่าคุณยอมรับกฎ เงื่อนไขการใช้งาน และเงื่อนไขการส่งเสริมการขายที่บังคับใช้ในขณะนั้น

1.0 บทนำ

ทางเว็บเสนอให้บุคคล ซึ่งมีอายุ 18 ปีขึ้นไป มีโอกาสลงทะเบียนออนไลน์กับทางเว็บ และหากได้รับการอนุมัติและอนุญาตบัญชีตามดุลยพินิจของทางเว็ล แต่เพียงผู้เดียว ในการเล่นเกมที่นำเสนอบน Puss888.xyz มีสิทธิ์ได้ตลอดเวลาและขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทแต่เพียงผู้เดียวในการยุติหรือจำกัดการขายเกมผ่าน Puss888.xyz หรือแก้ไขลักษณะการขายเกมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เกมทั้งหมดที่นำเสนอบน Puss888.xyz อยู่ภายใต้การควบคุมและเสนอตามกฎที่บังคับใช้กับแต่ละเกม

2.0 การลงทะเบียน

เฉพาะผู้เล่นที่ลงทะเบียนเท่านั้นที่ได้รับอนุญาตให้เล่นเกมบน Puss888.xyz ในการเล่น คุณต้องมีอายุอย่างน้อย 18 ปี ไม่ลงทะเบียนในโปรแกรมการยกเว้น และสามารถตอบสนองข้อกำหนดใด ๆ ทีทางเรา อาจมีเป็นครั้งคราวเพื่อยืนยันตัวตนของคุณ ผู้เล่นที่อยู่นอกประเทศไทยสามารถลงทะเบียนได้ ข้อมูลจริง ถูกต้อง และครบถ้วน ผู้เล่นที่ลงทะเบียนจะต้องให้ข้อมูลบัญชีที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน และอัปเดตข้อมูลบัญชีของคุณทันทีเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ เพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลดังกล่าวยังคงเป็นความจริง ถูกต้อง และสมบูรณ์

ทางเรา อาจปฏิเสธที่จะลงทะเบียนบุคคลที่ไม่ตรงตามข้อกำหนดที่กำหนด เว็บของเราอาจระงับหรือยุติบัญชีของคุณได้ตลอดเวลาและโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบหากคุณละเมิดหรือสงสัยว่าละเมิดข้อกำหนดใด ๆ ของข้อตกลงผู้เล่นนี้ กฎ เงื่อนไขการใช้งาน เงื่อนไขการส่งเสริมการขาย หรือหาก ทางเว็บไม่พอใจที่ข้อมูลการลงทะเบียนที่คุณระบุไม่เป็นความจริง ไม่ถูกต้อง และไม่เป็นปัจจุบัน ทางเว็บใช้ดุลยพินิจโดยสมบูรณ์แต่เพียงผู้เดียวเห็นว่าเหมาะสม

3.0 ความรับผิดชอบของผู้เล่น

  • การใช้งานส่วนบุคคล ผู้เล่นที่ลงทะเบียนสามารถใช้บัญชีของคุณเพื่อการใช้งานส่วนตัวเท่านั้น และไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้บัญชีของคุณหรือเนื้อหาใดๆ บน Puss888.xyz เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใด รวมถึงวัตถุประสงค์ทางธุรกิจหรือเชิงพาณิชย์
  • รบกวนระบบเกม ผู้เล่นที่ลงทะเบียนจะไม่รบกวนหรือจัดการกับการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์หรือการเล่นเกมตามปกติใดๆ และคุณจะไม่พยายามทำเช่นนั้น
  • หากคุณทราบว่าเกมใดมีข้อผิดพลาด คุณต้องรายงานเรื่องนี้ต่อ Puss888.xyz ทันที นอกจากนี้ คุณตกลงที่จะไม่ใช้ประโยชน์จากข้อผิดพลาดดังกล่าว เพื่อผลประโยชน์ส่วนตน
  • ผู้เล่นที่ลงทะเบียนจะไม่ใช้บัญชีของตนเพื่อเล่น ซื้อ หรือพยายามซื้อเกมใด ๆ ในขณะที่คุณอาศัยอยู่นอกประเทศไทย
  • ผู้เล่นที่ลงทะเบียนจะไม่มีส่วนร่วมในกิจกรรมต้องห้าม หากคุณสงสัยว่าผู้เล่นมีส่วนร่วมในกิจกรรมต้องห้าม คุณต้องรายงานเรื่องนี้ต่อ Puss888.xyz ทันที คุณรับทราบว่าการเล่นเกมออนไลน์มีความเสี่ยงโดยธรรมชาติ รวมถึงความเสี่ยงที่ผู้เล่นคนอื่นมีส่วนร่วมในกิจกรรมต้องห้าม Puss888.xyz จะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากคุณเนื่องจากกิจกรรมต้องห้ามของผู้เล่นรายอื่น
  • ความรับผิดชอบในการทำความคุ้นเคยกับกฎ ทางเรา มีสิทธิ์ได้ตลอดเวลาและตามดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียวในการแก้ไขกฎ เงื่อนไขการใช้งาน และเงื่อนไขการส่งเสริมการขาย เป็นความรับผิดชอบของคุณที่จะต้องทำความคุ้นเคยกับกฎ เงื่อนไขการใช้งาน และเงื่อนไขโปรโมชั่นปัจจุบันตลอดเวลา คุณรับทราบและตกลงว่าการใช้ Puss888.xyz ต่อไปของคุณถือเป็นการยอมรับข้อกำหนดของกฎ เงื่อนไขการใช้งาน และเงื่อนไขการส่งเสริมการขายที่บังคับใช้ในขณะที่เล่น

4.0 บัญชี

ข้อมูลบัญชีผู้เล่น
คุณอาจต้องให้ข้อมูลแก่ Puss888.xyz และผู้ให้บริการบุคคลที่สามเพื่อวัตถุประสงค์ในการ:

i) การยืนยันตัวตน; ii) การดำเนินการชำระเงิน; iii) การยืนยันตำแหน่ง; iv) การวิเคราะห์; v) การจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าและการสนับสนุนผู้เล่น; vi) บริการอีเมล และ vii) การสนับสนุนทางเทคนิคของ Puss888.xyz ;viii) การปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับ; IX) การป้องกันการฉ้อโกง การสืบสวนคดีอาชญากรรม X) การปฏิบัติตามข้อตกลงผู้เล่น; และ XI) สิทธิของกองทุนที่ยังไม่ได้ใช้ประโยชน์

เราจะพยายามตรวจสอบอายุและตัวตนของคุณระหว่างการลงทะเบียนผ่าน Puss888.xyz ข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อนทั้งหมดที่ให้กับ Puss888.xyz จะถูกจัดเก็บไว้ในระบบ ซึ่งตั้งอยู่ในประเทศไทย เพื่อความปลอดภัย ผู้เล่นที่ลงทะเบียนจะต้องสร้างชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านเฉพาะของคุณเอง คุณจะต้องป้อนชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านก่อนที่จะเข้าถึงบัญชีของคุณ เป็นความรับผิดชอบของคุณที่จะต้องรักษาชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของคุณเป็นความลับ

ทางเราไม่รับผิดชอบต่อการเข้าถึงหรือการใช้บัญชีของคุณ รวมถึงสถานการณ์ที่การเข้าถึงนั้นไม่ได้รับอนุญาตหรือไม่ตั้งใจ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะสถานการณ์ที่คุณเปิดเผยชื่อผู้ใช้และ/หรือรหัสผ่านของคุณโดยไม่ได้ตั้งใจหรือโดยประการอื่น หรือเมื่อคุณใช้ซอฟต์แวร์ที่ป้อนหรือบันทึกชื่อผู้ใช้และ/หรือรหัสผ่านของคุณโดยอัตโนมัติ

ผู้เล่นที่ลงทะเบียนจะต้องให้ที่อยู่อีเมลที่จะเชื่อมโยงกับบัญชีของคุณเพื่อรับการยืนยันทางอีเมลจากทางเราที่เกี่ยวข้องกับบัญชีของคุณ คุณมีหน้าที่รับผิดชอบในการรักษาบัญชีอีเมลที่เกี่ยวข้องให้ปลอดภัย ผู้เล่นที่ลงทะเบียนสามารถมีบัญชีได้เพียงหนึ่ง (1) บัญชีเท่านั้น เฉพาะผู้เล่นที่ลงทะเบียนซึ่งดำเนินการในนามของตนเองเท่านั้นที่ได้รับอนุญาตให้ใช้บัญชี

ผู้เล่นที่ลงทะเบียนจะต้องมีเงินเพียงพอในบัญชีเพื่อทำการซื้อให้เสร็จสมบูรณ์ ผู้เล่นที่ลงทะเบียนสามารถเติมเงินในบัญชีผู้เล่นของเขา/เธอโดยการฝากเงินกับทางเรา โดยใช้ Visa, Master Card หรือ อื่นๆ ค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมใด ๆ ที่เรียกเก็บโดยผู้ออกบัตรเครดิตเพื่อเติมเงินในบัญชีผู้เล่นเป็นความรับผิดชอบของผู้เล่น

Home
สมัครสมาชิก
เข้าสู่ระบบ
ติดต่อเรา